2007/06/28

::: HARROTASUNA PROTESTA DA :::

  • HARROTASUNA PROTESTA DA
  • MADRID 2007 BLOKE ALTERNATIBOA

Madrilgo Bloke Alternatiboa asanblada osatzen dugun LTGBQ talde eta pertsona ezberdinek, datorren ekainaren 30ean, “Europride – Europear Harrotasuna” desfilearekin batera ospatuko den manifestazio kritiko eta disidente baterako deia egin nahi dizuegu.


2006 urteko Harrotasun Egunean dagoeneko Bloke Alternatibo bezala atera ginen kaleetara, urtero inposatzen diguten “desfilearen” ereduarekiko gure ezadostasuna erakusteko asmoz. 2007 honetan, are beharrezkoagoa da gure ustez Europride bezalako deialdi baten aurrean altzatzea, enpresari talde multinazional batek antolatu duen martxa honek gogoko ez ditugun LTGBQ balore erreformista eta merkantilak are gehiago bultzatzen baititu. Horregatik, protesta eta mobilizazioaren izpiritua berreskuratzea proposatzen dugu, ospakizun koloretsu eta alaiari uko egin gabe, gure aukera sexuala dela eta jasaten ditugun bazterketa eta intolerantzia modu guztiak salatzeko mobilizaziaren bidez.


Horregatik luzatzen diogu dei hau, Madrildik bertatik zein beste lekuetatik, ekimen honi lotu nahi zaion pertsona orori. Datorren ekainaren 30erako ekimen mordo bat prestatzen ari gara Madrilen, hala nola, bazkari herrikoia, hitzaldi-eztabaidak, asanbladak, ekintza zuzena, jaia… eta bukatzeko Bloke Alternatibo bezala Harrotasunaren martxan modu erreibindikatiboan parte hartuko dugu. Ekimen ezberdinen berri www.bloquealternativo.org webgunean emango dugu, eta bertan, programaz gain eztabaidarako testuak, albisteak eta baita asteburu guztian zehar Madrid kanpotik zatozenentzako prestatzen ari garen dohako ostatuaren inguruko informazioa ere. Blokearekin harremanetan sartu nahi izanez gero e-posta bidez ere egin dezakezue, bloque@bloquealternativo.org helbidera idatziz.


Bloke Alternatibo bat, zer dela eta?
Bloke Alternatiboa Madrilgo LGTBQ pertsona eta talde ezberdinek osatzen dugun asanblada bat da, bertako gizarte mugimendu ezberdinen laguntza dugu, eta baita Zaragoza, Donostia, Lisboa, Bartzelona, Oporto eta beste zenbait hiritako LGTBQ talde lagunena ere. Batzen gaituena ez da bakarrik Madrilgo Harrotasunaren ospakizunen materialismo kontsumista arbuiatzea, zeinaren ondorioz urtero-urtero enpresariek eta publizitateak LTGBQ pertsonen eskubide eta askatasunen aldeko mezu erreibindikatiboek baino garrantzia gehiago hartzen duten. Ez gaude soilik gobernuei, instituzioei eta alderdi politiko neoliberalei obedientzia erakusten dion korronte ofizialista eta desideologizatuaren aurka. Gure borroka ez da bakarrik pertsona transexualen, emakume lesbianen, aniztasun sexualaren forma guztien eta orokorrean, LTGBQ pertsona prekarioen, inmigranteen, langileen, ikasleen, seropositiboen edo langabeen ikusgarritasunaren aurka jotzen duen LTGBQ errealitatearen irudi patriarkal, maskulino eta burges horren aurka…


Ez da hori bakarrik. LTGBQ pertsonek jasaten duten biolentzia, bejazio eta bazterketa ororen aurka altxatu nahi dugu ahotsa, dela gure kaleetako faszisten partetik, dela gure hirietako komisarietan, polizien partetik. Pertsona transexualen nortasun sexuala bere osotasunean errespetatua izan dadin nahi dugu, eta haiek osasun, lan, zein gizarte errespetuaren arloan dituzten eskariak onartuak izan daitezen, patologizazioari ezezko borobila emanez. Erregimen frankistaren aldetik LTGBQ pertsonek jasan zituzten errepresaliak onartuak izan daitezen nahi dugu, eta jasandako gehiegikerien erreparazio eta irain-ordainak gauzatu daitezen. Adin txikiko LTGBQ pertsonen eskubideak eskolan, familian zein gizartean onartuak izan daitezen nahi dugu, eta baita hainbatetan ahanztura eta segregaziora kondenatuak izaten diren adineko LTGBQ pertsonen eskubideak ere. Europa eta munduko beste leku askok bizi duten olatu kontserbadorea salatu nahi dugu, Eliza Katolikoaren eta beste zenbait erlijioen intolerantziatik hasi eta poloniar gobernuaren zein ustez “demokratikoak” diren beste herrialdeek bultzatzen dituzten nerri errepresiboetararte. “Hirugarren Mundua” deitzen duteneko LTGBQ pertsonei gure elkartasuna luzatu nahi diegu, eta jasaten duten autoritarismo heterosexuala salatu, askotan mendebaldeko gobernuek onartu zein bultzatutako diktaduren eskutik. Txoko urrunetan zein hurbileko hirietan, sarri gehiengoaren isiltasun konplizearen aurrean gertatzen diren sexu aukerarengatiko hilketak salatu nahi ditugu. Laburbilduz, LTGBQ mugimenduak historikoki mantendu dituen erreibindikazioak berrartu nahi ditugu, izan ere, ezkontzeko eskubidea eta erreforma asistentzial eskas batzuez haratago, soluzio gabe jarraitzen dute oraindik. Eta hau guztia Harrotasun Egunean parte hartuz egin nahi dugu, gure mezua zentsura zein murrizketarik gabe erakutsiz, eta harrotasuna, liberazioa eta ospakizuna gure tresnarik onenak bilakatuz.


Borroka erreibindikatibo eta festibo honetan, gurekin nahi zaitugu. Lotu zaitez.


======================================================

  • ORGULLO ES PROTESTA
  • BLOQUE ALTERNATIVO MADRID 2007

El Bloque Alternativo, formado por diferentes grupos LTGBQ y personas reunidas en torno a una asamblea en Madrid, te invita a participar en su manifestación crítica y disidente coincidiendo con la celebración del desfile “Europride- Orgullo Europeo” en Madrid el próximo sábado 30 de junio.


En el pasado Orgullo de 2006, ya salimos a las calles de Madrid como Bloque Alternativo para hacer visible nuestro desacuerdo con el modelo mayoritario de “desfile” que año tras año se nos impone. En 2007, creemos aún más necesario alzar nuestra voz ante una convocatoria como la del Europride que, convocada por un grupo empresarial multinacional, promueve aún más los valores y modelos LTGB reformistas y mercantiles con los que nos mostramos en desacuerdo. Por eso proponemos retomar un espíritu de protesta y movilización que, sin renunciar al carácter lúdico de una celebración colorista y alegre, no olvide las reivindicaciones contra la discriminación y la intolerancia que sufrimos por motivo de nuestra opción sexual.


Por ese motivo, hacemos un llamamiento a todas las personas de dentro y fuera de Madrid que quieran sumarse a esta iniciativa. Estamos preparando una serie de actividades para el próximo 30 de junio en Madrid, que incluirán comida popular, charlas-debate, asambleas, acción directa, fiesta… y que culminarán con una participación reivindicativa en el Orgullo como Bloque Alternativo. El programa de convocatorias a las distintas actividades que prepararemos aparecerá en www.bloquealternativo.org, donde también podrás encontrar textos de debate, noticias e información sobre alojamiento gratuito durante el fin de semana del Orgullo para la gente que venga de fuera de Madrid. También puedes ponerte en contacto con el Bloque por e-mail escribiéndonos a bloque@bloquealternativo.org


¿Por qué un Bloque Alternativo?

El Bloque Alternativo es una asamblea de grupos y personas LTGBQ de Madrid que cuenta con el apoyo de diversos movimientos sociales madrileños, así como de grupos LGTBQ afines de Zaragoza, Donosti, Oporto, Lisboa, Barcelona y otras ciudades. No nos une solamente nuestro rechazo al progresivo materialismo consumista de las movilizaciones del Orgullo madrileño, donde año tras año los empresarios y la publicidad cobran mayor protagonismo que los mensajes reivindicativos en defensa de los derechos y libertades de las personas LTGBQ. No sólo nos oponemos a la corriente desideologizada y oficialista de ciertos sectores del movimiento que, en Madrid y en otros muchos lugares del mundo, parecen seguir un modelo de obediencia a los Gobiernos, las instituciones y los partidos políticos neoliberales. No sólo nos mostramos en desacuerdo con la imagen patriarcal, masculina y burguesa de la realidad LTGB, en detrimento de la visibilidad de las personas transexuales, de las mujeres lesbianas, de la diversidad sexual en todas sus formas, y, en general, de las personas LTGB precarias, inmigrantes, obreras, estudiantes, seropositivas, desempleadas…


No sólo eso. Queremos alzar la voz contra la violencia, las vejaciones y las discriminaciones que sufren las personas LTGBQ, ya sea por parte de fascistas en nuestras calles como de policías en las comisarías de nuestras ciudades. Queremos que se respete integralmente la identidad sexual de las personas transexuales y sus demandas en materia de salud, trabajo, respeto social y por tanto, no patologización. Queremos que se reconozcan las represalias sufridas por las personas LTGB bajo el régimen franquista y que se les destinen medidas de desagravio y reparación a los abusos de los que fueron objeto. Queremos que se reconozcan los derechos de las personas LTGBQ menores de edad en sus ámbitos escolar, familiar y social y de las personas LTGBQ de la tercera edad, condenadas a la segregación y al olvido. Queremos denunciar la ola conservadora que invade Europa y otros lugares del mundo, desde la intolerancia de la Iglesia Católica y otras religiones, a las medidas represivas del Gobierno polaco y diversos estamentos institucionales de otros muchos países presuntamente “democráticos”. Queremos solidarizarnos con las personas LTGBQ de los países del llamado “Tercer Mundo” y denunciar el autoritarismo heterosexual que sufren bajo dictaduras que en ocasiones son permitidas y fomentadas por los gobiernos occidentales. Queremos exigir el fin de los asesinatos por motivo de opción sexual que con frecuencia siguen cometiéndose en rincones lejanos y en ciudades cercanas ante el cómplice silencio de la mayoría. En suma, queremos retomar las demandas históricas fundamentales del movimiento LTGBQ que, más allá del matrimonio y de unas reformas asistenciales insuficientes, siguen estando pendientes de solución. Y queremos conseguirlo con nuestra presencia en el Orgullo, mostrando nuestro mensaje sin censuras ni restricciones, y haciendo del orgullo, la liberación y la celebración nuestra mejor herramienta.


Queremos contar contigo en esta lucha reivindicativa y festiva. No dejes de sumarte.

2 comments:

moscacojonera said...

EHGAM manifestandose en Madrid?, ver para creer, además... el Orgullo es protesta no está basado en la no utilización comercial de las manifestaciones del 28J? Pues en Biarriz/Miarritz habia varias carrozas de empresas privadas, un pelín incoherente. Digo yo.

EHGAM said...

Mira, mona (por lo de mosca, claro), EHGAM se manifiesta en Madrid, Varsovia o Moscú, allá donde haga falta. Ni es la primera vez ni será la última. Cuando unas pocas se manifestaban en Madrid, en las primeras marchas del 28J, allí estaba EHGAM, recibiendo hostias como las demás. Y mientras sea necesario protestar y denunciar pues seguiremos protestando y denunciando, como siempre lo hemos hecho. El orgullo sigue siendo reivindicación y protesta, como nos enseñó Stonewall. Pero que te quede claro que EHGAM se limita a apoyar (no convocar) la movida del Bloque Alternativo.

De Biarritz, qué decir! Mientras un par de personas tengan el entusiasmo para montar lo que montan, con o sin carrozas, y nos pidan colaboración, adelante, allí estaremos. Incoherente es ver lo que pasa por aquí: gente que hace cola de dos horas para la fiesta, pero que ni por casualidad aparecerá en la mani. Y así nos va.